www.fluvius.be/meterstanden : Wanneer Meterstanden Doorgeven?

www.fluvius.be/meterstanden : Wanneer Meterstanden Doorgeven?

Controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of –mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In het voorbeeld hierboven zijn de laatste vier cijfers 0530

Voor aardgas heb je één meter, bij elektriciteit moet je even nagaan of je een meter hebt met een enkel telwerk of met een dubbel telwerk. Hoe die telwerken eruit zien en hoe je ze kan aflezen, vind je hieronder terug.

Elektriciteitsmeter met één telwerk

fluvius
 • Stap 1: controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of –mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In het voorbeeld hierboven zijn de laatste vier cijfers 0530
 • Stap 2: noteer enkel de cijfers voor de komma. In ons voorbeeld hierboven is de meterstand gelijk aan 62224. Dat cijfer moet je doorgeven aan Fluvius.

Elektriciteitsmeter met twee telwerken

 • Stap 1: controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of –mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In ons voorbeeld zijn de laatste vier cijfers 0530.
 • Stap 2: bij een tweevoudige meter heb je twee meterstanden: een voor je dagverbruik en een voor je nachtverbruik. We hebben enkel de cijfers voor de komma nodig. In ons voorbeeld is de dagmeterstand gelijk aan 62224 en de nachtmeterstand 54415. Die cijfers moet je doorgeven aan Fluvius.

Heb je de indruk dat je elektriciteitsmeter je verbruik niet correct registreert? Dan is het belangrijk dat je aan aantal zaken controleert. Welke dat zijn, kan je hier lezen.

Aardgas

 • Stap 1: controleer eerst je meternummer. De laatste vier cijfers op je meteropnamebrief of -mail moeten overeenkomen met de meter bij jou thuis. In het voorbeeld hiernaast zijn de laatste vier cijfers 4542.
 • Stap 2: een gasmeterstand bestaat uit maximaal vijf cijfers voor de komma. In ons voorbeeld hiernaast is de meterstand gelijk aan 25003. Dat cijfer moet je doorgeven aan Fluvius.

Wanneer meterstanden doorgeven?

Er zijn verschillende momenten wanneer je jouw meterstanden moet doorgeven.

 1. Je ontvangt een bericht van Fluvius
 2. Je wisselt van energieleverancier
 3. Je verhuist
 4. Er is nood aan een niet-periodieke meteropname (meteropname op aanvraag)

Meer over de verschillende momenten kan je hieronder lezen.

Je ontvangt een bericht van Fluvius

Elke twee jaar komen we sowieso bij jou langs om de meterstanden op te nemen.
In de periode tussen het bezoek van onze meteropnemer, krijg je van ons een brief of een mail met de vraag om je meterstanden zelf door te geven. Dit meestal rond dezelfde periode.

Was je verschillende keren niet thuis toen onze meteropnemer bij je langskwam? Dan kan Fluvius je vragen om zelf een afspraak te maken voor een meteropname.

Je wisselt van energieleverancier

Ook als je wisselt van energieleverancier geef je best je meterstanden door. Zo kan je oude energieleverancier een correcte slotfactuur maken en beschikt je nieuwe leverancier over correcte beginmeterstanden.

Als je net voor of na je vaste opnemingsmaand wisselt, dan moet je op korte tijd tweemaal je meterstanden doorgeven:

 • op het moment dat je wisselt van leverancier
 • bij je vaste opnemingsmaand

Je verhuist

Als je verhuist moet je zelf je energieleverancier een correcte eindmeterstand bezorgen via het energieovernamedocument.
Leer er meer over in het thema verhuizen.

Meteropname op aanvraag

In sommige gevallen kan een vraag tot meteropname komen op vraag van jou, je energieleverancier of van Fluvius. Zo’n niet-periodieke meteropneming beschouwen we als een speciale meteropneming. Die voeren we uit om ontbrekende of foutieve meterstanden aan te vullen.