https /wyniki.edu.pl : Wyniki egzaminu ósmoklasisty

https /wyniki.edu.pl :

Są już wyniki obowiązkowego egzaminu, do którego uczniowie ósmych klas szkół podstawowych przystąpili w maju 2021 roku. Jakie wyniki otrzymali średnio za egzamin z języka polskiego, obcego i matematyki? Który przedmiot wypadł najsłabiej? 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Według informacji podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczniowie klas ósmych za rozwiązanie zadań egzaminacyjnych otrzymali średnio:

  • z języka polskiego 60 % punktów możliwych do otrzymania,
  • z matematyki 47 %.

Ósmoklasiści mieli obowiązek przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Najwięcej osób zdecydowało się na język angielski.

Średnie wynik uzyskane przez ósmoklasistów z egzaminów z języków obcych:

  • angielski – 66 %,
  • niemiecki – 49 %,
  • rosyjski – 57 %,
  • francuski – 79 %,
  • hiszpański – 69 %,
  • włoski – 77 %.

Wyniki pokazują, że tegoroczni ósmoklasiści najwięcej problemów mieli z matematyką

Zaczęła się rekrutacja do szkół średnich. Sprawdź harmonogram i wymagane dokumenty Od poniedziałku 17 maja rozpoczęło się (więcej) Wyniki i zaświadczenia o egzaminach ósmoklasisty  Wstępną informację  o wynikach egzaminów uczniów kończących szkołę podstawową Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej. Indywidualne wyniki poznają też ósmoklasiści. Mogą je sprawdzić na stronie wyniki.edu.pl. Dane powinny być dostępne od godz. 10.

Zaświadczenia o wynikach egzaminów, które są niezbędne w procesie rekrutacji do szkół średnich, uczniowie otrzymają 9 lipca.

W 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej, egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie zmienionych wymagań egzaminacyjnych. Te ogłoszone zostały w grudniu2020 r. Wymagania egzaminacyjne stanowiły zawężony wymagania określone standardowo w podstawie programu nauczania

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany podczas rozpatrywania kandydatury ucznia do wybranej przez niego szkoły średniej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin końcowy. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.