https //servisi.euprava.gov.rs autoskole/prijava : Link za simulaciju polaganja teorijskog ispita

https //servisi.euprava.gov.rs autoskole/prijava :

Link za simulaciju polaganja teorijskog ispita internet explorer http://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/prijava Vaša Auto škola putem informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače (ISO)

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИСО

За коришћење Информационог система оспособљавања кандидата за возаче (у даљем тексту: ИСО) кандидат мора путем Internet explorer да отвори страницу https://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/prijava, након чега ће се појавити прозор као на слици.

Након клика на тастер отвара се прозор за унос ИД броја и лозинке, као што је приказано на слици лево. Ако је кандидат заборавио лозинку мора кликнути на тастер , након чега се отвара прозор као на слици десно, путем којег се кандидату саопштавају потребне информације. Нова лозинка ће бити достављена на e-mail који је кандидат пријавио приликом уписа.

Након уноса ИД броја и Лозинке отвара се страна Профил кандидата _______ (на место црте стоји име и презиме кандидата), на чијој левој страни се налази мени са 7 понуђених опција, чије функције ће бити описане у наредном тексту.

Општа објашњења

У највећем број страна, које се отварају кликом на одређену опцију, односно подопцију, постоје истa поља или тастери или су приказана одређена поља са бројевима, падајућим стрелицама, дуплим стрелицама за лево и десно, једноструким стрелица за лево и десно, чије су функције односно значења су практично идентична за све опције и њихова значења дата су у следећој табели.

Књижица кандидата

Кликом на опцију Књижица кандидата отвара се страна Књижица обуке кандидата за возаче, као што је приказано на слици. Кликом на понуђене картице може се извршити увид у податке различитих делова оспособљавања (у примеру на слици приказани су подаци картице Основни подаци).

Кликом на картицу нпр. Практична обука може се извршити увид у податке о практичној обуци, као што је приказано на слици.

Подаци о ТО

Кликом на опцију Теоријска обука и подопцију Подаци о ТО отвара се страна Подаци о теоријској обуци, као што је приказано на сликама.

На овој страни кандидат може извршити увид у планове ТО по којима се спроводи ТО кандидата, преглед одржаних часова ТО, увид у потврде о ТО, на које је остварио право, односно увид у податке о претходном оспособљавању ако је кандидат имао претходно оспособљавање