https //mojasrednjaskola.gov.rs : МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

https //mojasrednjaskola.gov.rs :

Добро дошли на портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту за школску 2020/2021. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

На овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

mojasrednjaskola

Пријави се

Уколико као родитељ или други законски заступник имате налог на Порталу Мој есДневнику или налог на Порталу за електронску идентификацију – eID.gov.rs, којим приступате Мом есДневнику, можете на порталу Моја средња школа искористити следеће електронске услуге за своје дете:

  •  подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  •  подношење приговора на резултате завршног испита
  •  подношење електронске листе жеља
  •  подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Актуелно

Објављени су коначни резултати завршног испита.
Увид у остварене резултате омогућен је на страни:

Календар

02. 07.

Објављивање коначних резултата завршног испита

26. 06. – 03. 07.

Попуњавање листе жеља електронским путем

03. и 04. 07.

Попуњавање и предаја листе жеља непосредно у основној школи

09. 07.

Објављивање званичне листе жеља ученика

11. 07.

Објављивање званичних резултата расподеле

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*