Fathers Day Wishes from Daughter in Malayalam : Happy Father’s Day Quotes, Wishes, SMS, Messages, Images

Fathers Day Wishes from Daughter in Malayalam :

Explore Fathers Day Wishes from Daughter in Malayalam, പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം സ്വർഗ്ഗീയമാണ്, പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം അന്ധവും നിരുപാധികവുമാണ്. പിതൃദിനാശംസകൾ

Father’s Day is a holiday of honouring fatherhood and paternal bonds, as well as the influence of fathers in society. In Catholic countries of Europe, it has been celebrated on 19 March as Saint Joseph’s Day since the Middle Ages. In the United States, Father’s Day was founded by Sonora Smart Dodd, and celebrated on the third Sunday of June for the first time in 1910. The day is held on various dates across the world and different regions maintain their own traditions of honouring fatherhood.

Father’s Day 2024 is celebrated on 16th June, 2024

Father’s Day is a recognized Public holiday in Lithuania and some parts of Spain, and was regarded as such in Italy until 1977. It is a national holiday in Australia, Estonia, Samoa, and equivalently in South Korea, where it is celebrated as Parents Day. The holiday complements similar celebrations honouring family members, such as Mother’s Day, Siblings Day, and Grandparents’ Day.

Fathers Day Wishes from Daughter in Malayalam :

1. ഒരു പിതാവ് കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ സഹായഹസ്തം നൽകാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്.
പിതൃദിനാശംസകൾ

2. പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം സ്വർഗ്ഗീയമാണ്, പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം അന്ധവും നിരുപാധികവുമാണ്.
പിതൃദിനാശംസകൾ

3. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അച്ഛന് ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ !!!

4. പിതൃദിനാശംസകൾ! നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുകളിൽ ഒരാളാണ്.

5. എനിക്ക് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി അച്ഛൻ മാത്രമാണ് ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ.

6. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം,
ഞാൻ അതിനേ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു! ” പിതൃദിനാശംസകൾ

7. പിതൃദിനാശംസകൾ
എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ മികച്ച സുഹൃത്ത് ഇല്ല.

8. ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ ഞാൻ അങ്ങയെ എത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കാൻ ഒരു വാക്കിനും കഴിയില്ല!

9. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഫാദേഴ്‌സ് ഡേ വരുന്നതെങ്കിലും, ഓരോ ദിവസവും അച്ഛൻ എനിക്കായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അച്ഛാ, അച്ഛനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു.

10. ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കാൻ കഴിയും എന്നതല്ല നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത്, മറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നന്നായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ധൈര്യമാണ്” – ബരാക്ക് ഒബാമ

11. “ഒരു കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കാനായി തല കുനിക്കുന്ന ഒരാളെക്കാൾ ഉയരം മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല” – എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

12 – “ഒരു കുട്ടിയെ സഹായിക്കാനായി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ ഹീറോ” – ഫ്രെഡ് റോജേഴ്‌സ്

13. – “എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്താണോ അതായിത്തീരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്” – വിൽ സ്മിത്ത്

14. – “നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ അതിന് യോഗ്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പിതൃത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത” – ജോൺ ഗ്രീൻ

15. എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. ആ സമ്മാനത്തെ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അച്ഛനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല.. ആവോളം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് നൽകിയത്… ഹാപ്പി ഫാദേഴ്‌സ് ഡേ, അച്ഛാ!

Fathers Day Wishes Images in Malayalam

Fathers Day Wishes in Malayalam

fathers day wishes in malayalam 1

fathers day wishes in malayalam 2

Father’s Day Messages for Your Husband

  1. You’ve done so much for this family, and today, we’re celebrating that. Thank you for everything!
  2. I hope you know how much I appreciate you, today and always. Happy Father’s Day!
  3. You’re an incredible dad and an even better partner.
  4. Thank you for going above and beyond every day. I love you!
  5. I’m so thankful to be able to share this journey of parenthood with you. Happy Father’s Day!
  6. Thank you for all you do for our family! We’re so lucky to have you in our lives.
  7. Happy Father’s Day to a wonderful dad and amazing husband. We love you so much!
  8. I’m so proud of the father you’ve become. I couldn’t have asked for more.
  9. You’re an incredible dad every day of the year, but I’m glad we can set aside today to celebrate you. Cheers to you.

Father’s Day in India

Father’s Day is observed on the third Sunday of June in India. The event is not a public holiday. The day is usually celebrated only in bigger cities like Hyderabad, Chennai, Mumbai, ahmedabad, New Delhi, Kanpur, Bengaluru, Kolkata, Pune and others. After this day was first observed in the United States in 1908 and gradually gained popularity, Indian metropolitan cities, much later, followed suit by recognising this event. In India, the day is usually celebrated with children giving gifts like greeting cards, electronic gadgets, shirts, coffee mugs or books to their fathers.

Origins of Father’s Day

The campaign to celebrate the nation’s fathers did not meet with the same enthusiasm–perhaps because, as one florist explained, “fathers haven’t the same sentimental appeal that mothers have.”

On July 5, 1908, a West Virginia church sponsored the nation’s first event explicitly in honor of fathers, a Sunday sermon in memory of the 362 men who had died in the previous December’s explosions at the Fairmont Coal Company mines in Monongah, but it was a one-time commemoration and not an annual holiday.

The next year, a Spokane, Washington, woman named Sonora Smart Dodd, one of six children raised by a widower, tried to establish an official equivalent to Mother’s Day for male parents. She went to local churches, the YMCA, shopkeepers and government officials to drum up support for her idea, and she was successful: Washington State celebrated the nation’s first statewide Father’s Day on June 19, 1910.