No Picture
news

Happy Doctors Day Quotes in Kannada : Happy Doctors Day wishes, Quotes, SMS, Messages, Images

Happy Doctors Day Quotes in Kannada : ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು medicine ಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ.ರಾಯ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 1991 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಜುಲೈ 1, 1882 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅದೇ […]

No Picture
news

Happy Doctors Day Wishes, Messages, Whatsapp Status for Girlfriend : Happy Doctors Day wishes, Quotes, SMS, Messages, Images

Happy Doctors Day Wishes, Messages, Whatsapp Status for Girlfriend : The first National Doctors’ Day was celebrated in the year 1991, in recognition of Dr BC Roy’s achievements to the service of humanity and to […]