ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2024 : World Environment Day Quotes, Theme, Significance, Pics

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2024 :

ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന വസ്തുത 2024 : ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ വർഷം ‘പരിസ്ഥിതി  സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ ദശകം’ ആരംഭിക്കും. പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ അധികാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പത്തുവർഷത്തെ പദ്ധതിയാണിത്.

ജൂൺ 5 മലയാളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന പോസ്റ്റർ

1970 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു അവബോധ കാമ്പെയ്‌നാണ് ഇത്. സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ‌, സ്കൂൾ‌കുട്ടികൾ‌, ലോകനേതാക്കൾ‌ എന്നിവർ‌ മാതാവ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ‌ പരിഗണിക്കാൻ‌ താൽ‌ക്കാലികമായി നിർ‌ത്തിയ സമയമാണിത്.

Environment Day Quotes

environment day quotes in malayalam 1

World Environment Day Quotes Malayalam

1. മണ്ണ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നു. വനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമാണ്, വായു ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. – ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റ്

2. ഒരു ചന്ദനമരം മഴുവിന് പോലും സുഗന്ധം നൽകുന്നു. – തമിഴ് പഴഞ്ചൊല്ല്

3. ലോകം തന്റെ പിതാക്കന്മാരല്ല, മക്കളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ. – ജോൺ ജെയിംസ് ud ഡൂബൻ

4. പ്രകൃതി ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അതിലുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ധാരണ ഒരു വലിയ ജിജ്ഞാസയുടെ മാത്രമല്ല വലിയ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. – ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ

5. പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതം, മരങ്ങളിൽ നാവുകൾ, ഓടുന്ന തോടുകളിലെ പുസ്‌തകങ്ങൾ, കല്ലുകളിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, എല്ലാത്തിലും നല്ലത് എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നു. – വില്യം ഷേക്സ്പിയർ

6. രാത്രിയിൽ, ആകാശം നക്ഷത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും കടൽ ഇപ്പോഴും ആയിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന അതിശയകരമായ സംവേഗം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. – നതാലി വുഡ്

7. ഓരോ ഇലയും പുഷ്പമാകുമ്പോൾ ശരത്കാലം രണ്ടാമത്തെ നീരുറവയാണ്. – ആൽബർട്ട് കാമുസ്

8. പർവതങ്ങളിൽ കയറി അവരുടെ നല്ല വർത്തമാനം നേടുക. സൂര്യപ്രകാശം മരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സമാധാനം നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകും. കാറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തം പുതുമ നിങ്ങളിലേക്ക് വീശുകയും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അവയുടെ energy ർജ്ജം പകരുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം കരുതലുകൾ ശരത്കാല ഇലകൾ പോലെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. – ജോൺ മുയർ

9. ഭൂമിയും ആകാശവും, മരങ്ങളും വയലുകളും, തടാകങ്ങളും നദികളും, പർവതവും കടലും, മികച്ച സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരാണ്, പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനാവുന്നതിലും കൂടുതൽ നമ്മിൽ ചിലരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. – ജോൺ ലുബ്ബോക്ക്

10. ഭൂമിയിലെ പൗരന്മാർ തങ്ങളെ ഒരു ഗ്രഹ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തിരിച്ചറിയുന്നു, പകരം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലോ മതത്തിലോ സംഘടനയിലോ അംഗങ്ങളായി. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, അവർ ആ അവബോധം പുലർത്തുന്നു. – ഇൽച്ചി ലീ

11. നമ്മുടെ വാക്കുകളും ആശ്വാസവും സമാധാനപരമായ നടപടികളും ഭൂമി സന്തോഷിക്കുന്നു. ഓരോ ശ്വാസവും ഓരോ വാക്കും ഓരോ ചുവടും മാതൃഭൂമി നമ്മിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. – അമിത് റേ

12. ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും സൂര്യൻ ഒരിക്കലും ഭൂമിയോട് ‘നീ എന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രണയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കൂ. അത് ആകാശത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. – ഹഫീസ്

13. നദിയുടെ മുകൾഭാഗം പോലും സമുദ്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. – വില്യം സ്റ്റാഫോർഡ്

14. വനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നിലനിൽക്കും. – കശ്മീരി പഴഞ്ചൊല്ല്

15. 200 വർഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ അടിക്കുകയാണ്. – ടോം മക്മില്ലൻ

16. നിങ്ങളുടെ നഗ്നമായ കാലുകൾ അനുഭവിക്കാൻ ഭൂമി സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുടിയുമായി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും മറക്കരുത്. – ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

17. മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവൻ തന്നോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. – തോമസ് ഫുള്ളർ

18. സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മാവിനെ നൽകി, ഭൂമി ഒരു ശവക്കുഴി നൽകും. – ക്രിസ്റ്റ്യൻ നെസ്റ്റൽ ബോവി

19. വ്യക്തമായി സമുദ്രമാകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രഹത്തെ ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നത് എത്ര അനുചിതമാണ്. – ആർതർ സി ക്ലാർക്ക്

20. മനുഷ്യർ ഭൂമി പങ്കിടുന്നു. ഭൂമിയെ സ്വന്തമാക്കാതെ മാത്രമേ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. – ചീഫ് സിയാറ്റിൽ

21. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയെ ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുന്നു. – ഫ്രാങ്ക് ലോയ്ഡ് റൈറ്റ്

22. സമുദ്രത്തിലെത്താത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് ഒരു വലിയ പുന reset സജ്ജീകരണ ബട്ടണായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ അരികിലേക്ക് പോയി അനന്തത കാണാനും പുതുക്കാനും കഴിയും. – ആവേരി സായർ

23. ഭൂമിയുടെ ആത്മാവായ ഭൂമി അപവാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിച്ചിരുന്നു – അത് മന want പൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. എന്നാൽ ഭൂമി ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് എല്ലാവരുടെയും പരിപാലനത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. – ആലീസ് വാക്കർ

Aegis Logistics Doubles Investor Wealth in 1 Year

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് 1972 ലാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ അഥവാ യു‌എൻ‌ജി‌എ 1972 ൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഓരോ വർഷവും പുതിയതും പ്രസക്തവുമായ തീമുകൾ.

ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കും.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*